România
Judeţul Cluj
Biblioteca municipală Turda


""Paștele în orașul meu- expoziție internațională de fotografii. Final de proiect

Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda, jud Cluj și Gimnaziul ”LUCEAFĂRUL” orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova au organizat în perioada 20-24 Mai 2024 expoziția internațională PAȘTELE ÎN ORAȘUL MEU. În cele 4 zile ale evenimentului au participat cu fotografii 43 de elevi (15 elevi de la Gimnaziul ”LUCEAFĂRUL” orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova, 22 de elevi de la Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda, jud Cluj, 5 elevi de la Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda, jud Cluj și 1 elev de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca) și 22 de cadre didactice (10 de la Gimnaziul ”LUCEAFĂRUL” orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova, 8 de la Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda, jud Cluj, 2 de la Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda, jud Cluj și 2 de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca. Numărul fotografiilor nu a fost impus, așa că fiecare elev a participat cu câte fotografii a dorit. Unii elevi au ales chiar să participe cu mai multe postări (Polișiuc Vitalina- 2, Grosu Matei- 2, Timbuş Mistrian Rareş- 2, Borșan Maya- 3, Cucea Maria Sofia- 3 și Niţă David- 4). Parteneriatul educațional internațional ”Paștele în orașul meu- expoziție de fotografii” organizat de Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda și Gimnaziul ”Luceafărul” din orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova urmărește insuflarea în rândul elevilor a dorinţei de a păstra identitatea culturală prin cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor specifice zonei în care trăiesc și cunoașterea reciprocă a tradițiilor pascale în cele două localități din România și Republica Moldova, în contextul diversității etnice europene. Fotografiile trimise de către elevi pentru expoziție, dovedesc încă o dată, legăturile strânse între românii de dincoace și de dincolo de Prut, faptul că nu doar limba este comună, ci și tradițiile strămoșești sunt aceleași. Prin intermediul acestui Parteneriat, Paștele a devenit SĂRBĂTOAREA CARE UNEȘTE participanții din România și Republica Moldova și imaginile ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Proiectul a avut ca obiective cunoașterea în rândul elevilor din Turda- România și a celor din orașul Biruința, Raionul Sângerei- Republica Moldova a tradițiilor Pascale, promovarea în cadrul comunităților a culturii, tradiției, a istoriei, prin cultivarea spiritului de solidaritate și sporirea prestigiului tradițiilor comune, realizarea acțiunilor de motivare pentru consolidarea relațiilor transfrontaliere cu impact în creșterea cunoașterii mai bine și a gradului de educație cultural-artistică în rândul populației școlare, dezvoltarea abilităţilor de informare la elevi, stimularea unei atitudini pozitive a elevilor față de tradițiile și obiceiurile altora, implicarea elevilor în activităţi educative extraşcolare, cultivarea interesului față de valorile, istoria și tradițiile locale și conștientizarea importanței păstrării, conservării și promovării a valorilor și tradițiilor. Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda va oferi elevilor Diplome de participare și cadrelor didactice implicate adeverințe de participare.