Istoricul și organizarea
Bibliotecii Municipale "Teodor Murășanu" Turda


         La originileBibliotecii Municipale „Teodor Murășanu” se află Biblioteca Reuniunii Femeilor Române organizată de către „Societatea Reuniunii Femeilor Române”din Turda, care  a luat ființă prin anii 1860-1862 cu scopul promovării limbii și literaturii române. Ea a fost înființată  de către Emilia Rațiu, soția memorandistul dr.Ioan Rațiu, una dintre cele mai luminate turdence, femeie dotată cu o inteligență vie, animată de înalte idealuri naționale și de cele mai alese sentimente patriotice. Înființarea acestei biblioteci precede cu un an actul de înființare al Astrei  sau după alte date ar fi luat ființă în același an cu aceasta sau cel mai târziu după un an. Date sigure despre existența acestei biblioteci sunt din anul 1874, odată cu aprobarea statutelor de meserii în care apare și cea de „bibliotecăreasă”, în schimb nu aflăm nimic despre fondul de publicații. Astfel de date cunoaștem abia după două decenii, în 1894, când biblioteca dispunea de 206 volume. Fondul de publicații a evoluat astfel în următoarele decenii: 526 în 1904; 633 volume în 1914; 724 volume în 1924; 858 volume în 1934. Un fapt important îl constituie apariția în anul 1910 a primului catalog al unei biblioteci românești din Turda: „Catalogul Societății de Lectură a Femeilor Române din Turda.Tipărit la Tipografia „Carmen” din Cluj, catalogul cuprinde 633 de titluri.

         O contribuție importantă la dezvoltarea bibliotecilor din oraș a avut–o și Biblioteca Despărțământului „Astra”. Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român  s-a constituit la Sibiu la 23 octombrie 1861. Opt ani mai târziu, în august 1869, Adunarea Generală a Astrei, desfășurată la Șomcuta Mare, hotărăște înființarea de despărțăminte în ținuturile Transilvaniei. Între primele nouă despărțăminte înființate în anul 1870 se află și cel din Turda, cu comitatul Turzii de Jos și scaunul Arieșului.
             Scopurile „Astrei” erau: „de a înainta cultura poporului român prin inițiere de studii și editări de publicații literare, științifice și artistice, înființare și susținere de biblioteci populare în fiecare comună, biblioteci regionale în fiecare centru de despărțământ și o bibliotecă mai mare centrală; întemeiere și susținere de de muzee regionale în centrele despărțămintelor pe lângă un mare Muzeu central; ridicare și susținere de case naționale în toate comunele românești; aranjare de expoziții etnografice, de agricultură, grădinărit, pomărit, de copii, industriale, artistice etc.; conferințe și prelegeri populare; acordare de premii și burse; înființare de bănci populare, cooperative, publicarea revistei Transilvania; publicarea de cărți din colecția „biblioteca poporală”, „biblioteca tineretului” și alte cărți folositoare, instruirea analfabeților.

             După exemplul bibliotecii Astra, înființată la Sibiu în 1862, unele despărțăminte înființează propriile biblioteci. Nu se cunoaște  exact anul înființării bibliotecii la Turda, dar se presupune că s-a organizat nu la mult timp după înființarea, în 1872, la Făgăraș, a primei biblioteci de despărțământ.
În revista Transilvania din 1911 și 1912 se precizează că, în anii menționați, biblioteca din Turda dispunea de 346 publicații.În ciuda faptului că nu se constată nici o creștere a numărului de volume în 1912, față de 1911, aici se aflau totuși mai multe publicații, în comparație cu cele existente în alte localități. Majoritatea volumelor din bibliotecile despărțămintelor, cât și din bibliotecile populare, erau cărți de popularizare „broșuri instructive”, iar fondurile de publicații se constituiau în cea mai mare parte prin donații.
Realizările Astrei  în planul culturii au fost deosebite în despărțământul Turda.  În domeniul bibliotecilor s -au înființat 30 biblioteci populare, iar cea din oraș a ajuns  treptat la 6000 de volume.
Biblioteca despărțământului Astra a existat până spre sfârșitul deceniului când  cărțile salvate de la distrugere în al doilea război mondial  au trecut în patrimoniul căminului cultural „Nicolae Bălcescu”, transformat ulterior în  Casă de Cultură.

            Odată cu înființarea Bibliotecii Raionale Turda (decembrie 1950), cele aproximativ 4.200 de volume au fost preluate de această instituție.
Fondul de publicații preluat de la Căminul Cultural „Nicolae Bălcescu” s-a îmbogățit treptat prin donațiile forurilor tutelare centrale, prin creșterea progresivă a alocațiilor bugetare, facilitându-se astfel achizițiile anuale de la colectura bibliotecilor și sporadice de la anticariate, Fondul de stat al Cărții din București și filialele sale din Cluj și Săliște Sibiu. Biblioteca funcționează în clădirea Teatrului de Stat, unde se află sediul central, respectiv secția pentru adulți. Secția pentru copii s-a înființat în 1965 și funcționează în clădirea judecătoriei.
         În anul 1969 comuna Poiana s-a transformat în cartier al municipiului, iar biblioteca comunală de aici a devenit filială a Bibliotecii Municipale Turda, până în anul 1983 când a fost desființată, iar fondul de publicații a fost transferat secției pentru adulți și copii.În anul 1986 fondul de publicații era de 94.104 volume și era frecventată de 5971 cititori. În anul 1992 existau în depozitele bibliotecii doar 89.153 publicații, deoarece numeroase cărți, reviste, ziare în care ideologia comunistă era extrem de evidentă au fost scoase din inventar. În 1993 primește numele lui Teodor Murășanu, scriitor, redactor și profesor, născut în apropierea Turzii.
În prezent Biblioteca Municipală “ Teodor Murășanu Turda are  două secții în zona centrală și o filială în cartierul Oprișani , care funcționează din 1 septembrie 2008, în clădirea internat a Liceului „Liviu Rebreanu”. Secția pentru adulți și secția pentru copii din zona centrală funcționează în aceleași sedii ca și la înființare. Instituția dispune de o colecție enciclopedică de peste 100.000 volume și deservește aproximativ  8.000 de cititori. 
           Misiunea actuală a bibliotecii  constă în organizarea unor servicii diversificate, flexibile, de acces la orice material purtător de informații și cunoaștere (cărți, CD-uri, mijloace electronice, filme etc) și îndrumare pentru utilizarea   lor într-o manieră eficientă, care să contribuie la rezolvarea nevoilor intelectuale, sociale, culturale, de informare comunitară și de recreere ale tuturor membrilor comunității locale, precum și încurajarea lecturii în toate segmentele de vârstă ale populației prin punerea la dispoziția utilizatorilor a materialelor de bibliotecă cele mai solicitate din toate genurile, a celor mai cerute informații generale, susținerea învățământului oficial, a studiul individual la orice nivel și a proceselor de educație permanentă și de deschidere către toate domeniile cunoașterii.
La baza organizării și funcționării bibliotecii stă Legea bibliotecilor nr. 334/2002, regulamentele proprii și hotărârile Consiliului local. Pe lângă acestea biblioteca are un program anual de activitate care cuprinde obiectivele și strategiile propuse în fiecare an pentru îndeplinirea misiunii și sarcinilor sale de bibliotecă publică.
           Secția pentru adulți este organizată în două servicii:Relații cu publicul, care se ocupă de cerințele utilizatorilor și Evidența, Prelucrarea și Catalogarea colecțiilor, unde volumele de bibliotecă, periodicele și documentele electronice achiziționate sunt inventariate și prelucrate pentru a putea fi consultate sau împrumutate de public.La această secție publicațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul raftului liber și al unei săli de lectură cu o capacitate de 20 de locuri. Aceștia se pot informa asupra colecțiilor utilizând sistemul de cataloage al bibliotecii format din: catalogul alfabetic, catalogul sistematic, catalogul pe titluri, catalogul analitic (de critică și istorie literară), catalogul sălii de lectură. A fost creat de asemenea un Fond Turda și un catalog al acestui fond cuprinzând publicații periodice,cărți ale scriitorilor turdeni sau cu referiri la orașul nostru. Cei interesați de cercetare au la dispoziție și un fond de carte veche și cataloage ale acestuia, cuprinzând aproximativ 2500 de publicații provenite în mare parte de la fosta bibliotecă “Astra”.
 Cea mai veche carte păstrată de la Biblioteca ASTREI este "Histoire du Monde" apărută la Paris în 1686, majoritatea cărților fiind însă editate între anii 1900-1940. Între aceste publicații se găsesc și 3 titluri apărute la Turda. Este vorba de "Avram Iancu" de Teodor Murășanu, revista "Ogorul Școalei" și revista "Fire de tort".
Din anul 2002 biblioteca a început constituirea unor colecții speciale cuprinzând manuscrise, corespondență, fotografii, afișe, care ilustrează la rândul lor viața culturală a comunității locale, precum și un catalog al acestor colecții.
         Utilizatorii au la dispoziție numeroase servicii: împrumut de cărți, ziare, reviste sau consultarea acestora la sala de lectură, rezervări de titluri, informații și referințe bibliografice, acces Internet, expoziții și activități culturale, servicii externe pentru persoane aflate în dificultate, posibilitatea de consultare a Monitorului Oficial prin intermediul programului Lex Expert, copii xerox din publicațiile existente în bibliotecă, imprimare. Colecțiile tuturor secțiilor instituției, care sunt destinate împrumutului, sunt organizate și pe grupe tematice, în funcție de interesele observate în rândul utilizatorilor, pentru a putea fi mai accesibile acestora
Secția pentru Copii a bibliotecii cuprinde de asemenea o colecție enciclopedică, de aproximativ 18.000 volume, specifică copiilor. Ei au la dispoziție un calculator cu jocuri, un televizor color cu videorecorder și o colecție de casete video pentru organizarea de vizionări, un casetofon și o colecție de casete audio, DVD-player și DVD-uri cuprinzând enciclopedii, filme documentare și filme pentru copii.
Filiala Oprișani are o secție pentru copii și una pentru adulți, colecțiile ajungând la aproximativ 9.000 de volume. Secția pentru copii cuprinde o ludotecă cu un fond de 100 de jocuri destinate împrumutului și animațiilor desfășurate în cursul anului școlar.
             Biblioteca împrumută cărți din toate domeniile de activitate. La sediul ei se pot consulta ziare, reviste , dicționare, enciclopedii, atlase, albume de artă și alte lucrări ce nu se împrumută la domiciliul cititorilor. La cerere, biblioteca poate procura de la alte biblioteci, prin intermediul schimbului interbibliotecar, cărți pe care nu le posedă în colecțiile sale.La solicitarea cititorilor se acordă informații bibliografice precum și orice lămuriri în legătură cu alegerea cărților, utilizarea cataloagelor, venind în întâmpinarea utilizatorilor și prin activități culturale aniversare, comemorative, sau de popularizare a colecțiilor.
         Poartă locală de acces la cunoaștere, biblioteca îndeplinește condițiile fundamentale necesare învățării la toate vârstele vieții, astfel funcția ei de instituție complementară școlii devine tot mai pregnantă. Mai mult decât un mediator între carte și cititor, bibliotecarul a devenit un animator al vieții culturale și al demersurilor de informare. În acest context al schimbărilor actuale și al misiunilor pe care trebuie să le îndeplinească, Biblioteca Municipală “Teodor Murășanu” contribuie în ultimii ani, pe lângă activitatea curentă legată de împrumutul publicațiilor, organizarea colecțiilor și a mijloacelor de informare, la stimularea imaginației și creativitatății copiilor și tinerilor prin diverse activități de animație culturală și  prin materiale informative care să-i ajute în pregătirea școlară.
Activitățile de animație se desfășoară în colaborare cu persoane și instituții din afara bibliotecii și presupun o creștere a responsabilității acesteia în viața comunității.Principalele categorii cărora li se adresează biblioteca, prin activitățile organizate, sunt preșcolarii, populația școlară, adolescenții și tinerii pentru că aceștia sunt în formare și constituie viitorul public adult .
          Cele mai importante activități culturale ale bibliotecii sunt : Festivalul zonal de poezie „Teodor „Murășanu”, concursul de pictură „Personaje îndrăgite din cărți” , simpozioane pe teme de protecția mediului, geografie și istorie locală, concursuri cu tematici diverse (proză scurtă, eseuri, fotografie, reviste școlare), sărbătorirea Zilei Mondiale a Jocului,  lansări de carte ale scriitorilor turdeni, expoziții de cărți și pictură, lecturi animate cu marionete, ateliere de creație.
         În prezent biblioteca este în curs de informatizare. Ea va dispune  în curând și de o bază de date formată din cataloage electronice ce va asigura accesul rapid la informații din toate domeniile și va determina diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor.

x

BIBLIOTECA MUNICIPALA „TEODOR MURASANU” TURDA utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a va oferi o experienta cat mai placuta si personalizata pe www.bibliotecaturda.ro . Va aducem la cunostinta faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”)

Mai multe detalii. DA, accept folosire cookie